بر اساس انتخاب دانشگاه جامع علمی کاربردی و تصمیمات متخذه در ستاد و کمیته علمی بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۸... ادامه
تاریخ چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ نویسنده ایجاد شده توسط آموزش
نمایندگان شرکت SBH (بنیاد آموزش و مهارت آلمان) و اتاق بازرگانی استان مرکزی به منظور اجرایی شدن پروژه همکاری آموزش شغلی ایران و آلمان در... ادامه
تاریخ پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ نویسنده ایجاد شده توسط آموزش
جلسه هم اندیشی اساتید مرکز آموزش علمی کاربردی هپکو با حضور رئیس و جمعی از مسئولین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی با محوریت خوشه... ادامه
تاریخ پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ نویسنده ایجاد شده توسط آموزش