دوره آموزش اپراتوری دامپتراک های شرکت فتح جنوب شرق وشهسوار ماشین
دوره آموزش اپراتوری دامپتراک های شرکت فتح جنوب شرق وشهسوار ماشین

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت هپکو با هماهنگی واحد آموزش شرکت فتح جنوب شرق وشهسوار ماشین دوره آموزش اپراتوری دامپتراک های این شرکت ها را  به منظورافزایش راندمان کاری ، کاهش خرابی های ناشی از کاربری ناصحیح اپراتوری ، افزایش عمر قطعات واجزای دستگاه خصوصا سیستم های ترمزی و توربوشارژدستگاه ها و در نهایت کاهش هزینه های تعمیراتی شرکت وارزیابی مقدماتی اپراتورها ،برنامه ریزی  واجرا نموده است این دوره هادر معدن شماره ۲ومعدن شماره ۴ مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان انجام شده است . حدود ۲۸۸ نفر ار رانندگان دامپتراک ها در قالب ۸گروه در این دوره  هاشرکت نمودند. هر دوره به تعداد ۳۶نفر و به مدت ۳ روز به صورت تئوری وعملی در حین کار برگزار شد .

محتوی دوره

  • بازدیدها وعملیات قبل وبعد از استارت                                                 
  • شناخت دستگاه ،مانیتور پانل و کلید ها وکده وعلائم هشدار داخل کابین                
  • اطلاعات فنی اپراتوری                                                                    
  • راهبری واپراتوری صحیح دستگاه 

                                                                                                       

تاریخ سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ نویسنده ایجاد شده توسط آموزش
عضویت در خبرنامه جهت اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات مرکز بر روی ایمیل خود در خبر نامه عضو شوید