برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی در انجمن عایق های رطوبتی شهرستان دلیجان

مرکز آموزش علمی کاربردی هپکو به عنوان همکار آموزشی سازمان استاندارد ایران در سطح ملی، دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی را در تاریخ ۹۵/۱۰/۱۵ در محل انجمن عایق های رطوبتی شهرستان دلیجان برگزار نمود.

در این دوره  ۲۷ نفر از افراد کنترل کیفی شرکت های مختلف عایق های رطوبتی شرکت کرده بودند و در پایان گواهینامه مشترک شرکت هپکو و سازمان استاندارد برای آنها صادر گردید.

photo_2017-01-12_09-35-25

سرفصل مطالب دوره کالیبراسیون عمومی به شرح زیر می باشد:

کمیت ها و یکاهای اندازه گیری

کمیت های اصلی و فرعی

استانداردهای کمیت های اصلی

تاریخچه استاندارد متر

تعاریف اندازه گیری

کمیت ها و یکاها

اندازه گیری و نتیجه اندازه گیری

دستگاه های اندازه گیری

ویژگی های دستگاه های اندازه گیری

استانداردهای اندازه گیری

هرم سلسله مراتب کالیبراسیون طول

سلسله مراتب تایید کالیبراسیون طول

انواع سیستمهای کالیبراسیون

استاندارد و شرایط محیطی کالیبراسیون طول

عدم قطعیت اندازه گیری

عوامل ایجاد کننده عدم قطعیت

نحوه برآورد عدم قطعیت

راهنمای ISO بر اساس استاندارد ISO 9000سیستم مدیریت کیفیت

برقراری امکانات بازرسی و آزمون

مراقبت از تجهیزات اندازه گیری

راهنمای ISO بر اساس استاندارد ISO 10012 الزامات تضمین کیفیت تجهیزات اندازه گیری

راهنمای ISO بر اساس استاندارد ISO 17025 الزامات صلاحیت آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون

کالیبراسیون تخصصی طول

کالیبراسیون گیج بلوک 

کالیبراسیون کولیس

کالیبراسیون میکرومتر

کالیبراسیون تخصصی دما و رطوبت

کالیبراسیون تخصصی نیرو و گشتاور

کالیبراسیون دستگاه کشش

کالیبراسیون ترازو 

 

تاریخ پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ نویسنده ایجاد شده توسط آموزش
عضویت در خبرنامه جهت اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات مرکز بر روی ایمیل خود در خبر نامه عضو شوید