#آفلاین دوره گروه دوم* اجرای ساختمانهای فولادی کد ۸۱۱ /دکتر میناوند

#آفلاین دوره گروه دوم* اجرای ساختمانهای فولادی کد ۸۱۱
استاد : دکتر میناوند


قسمت اول:
https://live1.tehranserver.ir/publmmzkizp0/
قسمت دوم :
https://live1.tehranserver.ir/p323puprh9w0/
قسمت سوم:
https://live1.tehranserver.ir/p3qy376wkqzw/
قسمت چهارم:
https://live1.tehranserver.ir/pwavgcs7vzjw/
قسمت پنجم :
https://live1.tehranserver.ir/plom2yi343zx/

تاریخ شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ نویسنده ایجاد شده توسط آموزش
عضویت در خبرنامه جهت اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات مرکز بر روی ایمیل خود در خبر نامه عضو شوید