لینک آفلاین دوره نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و نکات اجرایی پی های سطحی(ورود به حرفه اجرا) دکتر رستمی

لینک آفلاین دوره نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و نکات اجرایی پی های سطحی(ورود به حرفه اجرا) دکتر رستمیاستاد: دکتر رستمی 

تاریخ برگزاری: ۹ و ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

Part 1
https://live1.tehranserver.ir/pm3iww4895hx/

 

Part 2
https://live1.tehranserver.ir/p98zimutigzn/

 

Part 3
https://live1.tehranserver.ir/pg9al6deoqpe/

تاریخ چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ نویسنده ایجاد شده توسط آموزش
عضویت در خبرنامه جهت اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات مرکز بر روی ایمیل خود در خبر نامه عضو شوید