آفلاین تاسیسات سرمایی گرمایی و تعویض هوا و تهویه مطبوع(۴۱۱) استاد جواهری
آفلاین تاسیسات سرمایی گرمایی و تعویض هوا و تهویه مطبوع(۴۱۱) استاد جواهری

آفلاین تاسیسات سرمایی گرمایی و تعویض هوا و تهویه مطبوع(۴۱۱) استاد جواهری

تاریخ برگزاری : ۱۲ و ۱۳ مرداد

قسمت اول:

https://live1.tehranserver.ir/ppvpii9ltjqd/

قسمت دوم:

https://live1.tehranserver.ir/p4vawvwhjnze/

قسمت سوم:

https://live1.tehranserver.ir/pbafjcep2nko/

قسمت چهارم:

https://live1.tehranserver.ir/pfd1ftx8xng3/

قسمت پنجم:

https://live1.tehranserver.ir/prw4bgg8q5mk/

قسمت ششم:

https://live1.tehranserver.ir/poe9wpqul735/

قسمت هفتم:

https://live1.tehranserver.ir/pllky12z3sqy/

 

تاریخ پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ نویسنده ایجاد شده توسط آموزش
عضویت در خبرنامه جهت اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات مرکز بر روی ایمیل خود در خبر نامه عضو شوید