آفلاین دوره تاسیسات بهداشتی کد ۴۱۲ (استاد : مهندس صالحی)
آفلاین دوره تاسیسات بهداشتی کد ۴۱۲ (استاد : مهندس صالحی)

آفلاین دوره تاسیسات بهداشتی کد ۴۱۲ (استاد : مهندس صالحی)

قسمت اول

https://live1.tehranserver.ir/pt33kimchxfb/

قسمت دوم

https://live1.tehranserver.ir/ptjm9xo9aq5a/

قسمت سوم

https://live1.tehranserver.ir/p9nov3iz4ck7/

قسمت چهارم

https://live1.tehranserver.ir/p2w67b4znol6/

قسمت پنجم

https://live1.tehranserver.ir/pxb1lx0up0xr/

قسمت ششم

https://live1.tehranserver.ir/p96uyelr67gb/

قسمت هفتم

https://live1.tehranserver.ir/pawb78u6av31/

قسمت هشتم

https://live1.tehranserver.ir/p754xkitzod7/

 

 

 
 
 
 
 

 

تاریخ پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ نویسنده ایجاد شده توسط آموزش
عضویت در خبرنامه جهت اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات مرکز بر روی ایمیل خود در خبر نامه عضو شوید