اطلاعیه های آموزشی دوره های نظام مهندسی ساختمان

#اطلاعیه #آزمون_مجازی #آزمون_مجازی دوره نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان (ورود به حرفه اجرا گروه #چهارم ۱۳۹۹)/مهندس صالحی... ادامه
تاریخ پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ نویسنده ایجاد شده توسط آموزش
#اطلاعیه #آزمون_آنلاین #آزمون_مجازی دوره نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان(ورود به حرفه اجرا گروه #چهارم ۱۳۹۹)/استاد:خانم مهندس دهقانی... ادامه
تاریخ پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ نویسنده ایجاد شده توسط آموزش
#اطلاعیه #آزمون_مجازی #آزمون_مجازی دوره مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوط (ورود به حرفه اجرا گروه چهارم ۱۳۹۹)/دکتر ضیغمی... ادامه
تاریخ سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ نویسنده ایجاد شده توسط آموزش