امکانات و کارگاههای موجود در مرکز آموزش علمی-کاربردی هپـکو

کارگاه تخصصی موتور

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

کارگاه تخصصی هیدرولیک

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

کارگاه تخصصی انتقال قدرت

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

کارگاه تخصصی برق

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

کارگاه تخصصی جوشکاری

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

کارگاه ماشینکاری

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

آزمایشگاههای تخصصی

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

کلاس های آموزشی - مرکز رایانه ای و مرکز اینترنت - کتابخانه - خوابگاه و اسکان

 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 کلیه قطعاتی که در کارگاه های آموزشی استفاده می‌شود نمونه اصلی می‌باشند و بصورت عملی قطعات مونتاژ و دمونتاژ می شود. 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

عضویت در خبرنامه جهت اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات مرکز بر روی ایمیل خود در خبر نامه عضو شوید