فیلتر دوره ها و محصولات نمایش 17 - 32 از 76 نتایج
دسته بندی دوره ها
رشته تحصیلی
پایه تحصیلی
پایه تحصیلی
260,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد 7-811

ایمنی جهت تمدید و ورود به حرفه اجرا
140,000 تومان

ساختمان های هوشمند2 (کد 515)

برق - نظارت و طراحی (2 به 1)
260,000 تومان

ساختمان های هوشمند1 (کد 514)

برق- نظارت و طراحی (3به 2)-(کسری نمرات 48-49 آزمون مرداد 1400)
260,000 تومان

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه کد 817

صلاحیت ارتقاء : عمران و معماری (اجرا) پایه ی( 3 به 2 ) و ( 2 به 1)
315,000 تومان

اجرای ساختمان های بتنی کد 812

صلاحیت ارتقاء : عمران و معماری (اجرا) پایه ی( 3 به 2 ) و ( 2 به 1)
315,000 تومان

روش های ساخت،فناوری نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی کد 814

صلاحیت ارتقاء : عمران و معماری (اجرا) پایه ی( 3 به 2 ) و ( 2 به 1)
315,000 تومان

آشنایی با روش های گود برداری و اجرای سازه های نگهبان کد 813 (گروه دوم)

صلاحیت ارتقاء : عمران و معماری (اجرا) پایه ی( 3 به 2 ) و ( 2 به 1)
315,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد 7-811

ایمنی جهت تمدید و ورود به حرفه اجرا
140,000 تومان

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها (مبحث 17)

مختص مجریان لوله کشی گاز ساختمان ها
260,000 تومان

نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری کد 815

صلاحیت ارتقاء : عمران و معماری (اجرا) پایه ی( 3 به 2 ) و ( 2 به 1)
315,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد 7-811

ایمنی جهت تمدید و ورود به حرفه اجرا
140,000 تومان
260,000 تومان