فیلتر دوره ها و محصولات نمایش 33 - 48 از 49 نتایج
دسته بندی دوره ها
رشته تحصیلی
پایه تحصیلی
پایه تحصیلی

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها (مبحث 17)

به اتمام رسیده است!
(مختص مجریان گاز)
210,000 تومان

روش های تولید صنعتی ساختمان کد 318 (گروه دوم)

عمران صلاحیت ارتقا نظارت: (پایه دو به یک)
210,000 تومان

روش های تعمیر مرمت و تقویت سازه ها کد 317 (گروه دوم)

عمران صلاحیت ارتقا نظارت: (پایه دو به یک)
210,000 تومان

بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی کد 316 (گروه دوم)

عمران صلاحیت ارتقا نظارت: (پایه دو به یک)
210,000 تومان

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه کد 817

به اتمام رسیده است!
صلاحیت ارتقاء اجرا: پایه ی (سه به دو) و (دو به یک)
252,000 تومان

پک دوره های ورود به حرفه اجرا ( گروه سوم سال 1400)

به اتمام رسیده است!
ورود به حرفه ی اجرا
700,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد 7-811

به اتمام رسیده است!
ایمنی ارتقاء : تمدید و ورود به حرفه اجرا
111,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست(HSE) کد 822

ایمنی ارتقاء اجرا (دو به یک)  عمران و معماری
210,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست(HSE) کد 818

ایمنی ارتقاء اجرا : (سه به دو )  عمران و معماری (*این دوره شامل کسری نمرات 48 و 49 صلاحیت اجرا قبولی مرداد1400 نیز می شود.)
252,000 تومان

روش های تعمیر مرمت و تقویت سازه ها کد 317

به اتمام رسیده است!
عمران صلاحیت ارتقا نظارت: (پایه دو به یک)
210,000 تومان

روش های تولید صنعتی ساختمان کد 318

به اتمام رسیده است!
عمران صلاحیت ارتقا نظارت: (پایه دو به یک)
210,000 تومان

بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی کد 316

به اتمام رسیده است!
عمران صلاحیت ارتقا نظارت: (پایه دو به یک)
210,000 تومان

مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان کد 311

به اتمام رسیده است!
عمران صلاحیت ارتقا نظارت: (پایه سه به دو)(*این دوره شامل کسری نمرات 48 و 49 صلاحیت نظارت قبولی مرداد1400 نیز می شود.)
210,000 تومان

آشنایی با مبانی پدافند غیر عامل کد 315

به اتمام رسیده است!
عمران صلاحیت ارتقا نظارت: (پایه سه به دو)
210,000 تومان

اجرای ساختمان های فولادی کد811

به اتمام رسیده است!
صلاحیت ارتقاء اجرا: (پایه ی سه به دو و دو به یک)(*این دوره شامل کسری نمرات 48 و 49 صلاحیت اجرا قبولی مرداد1400 نیز می شود.)
252,000 تومان

اجرای ساختمان های بتنی کد 812

به اتمام رسیده است!
صلاحیت ارتقاء اجرا: پایه ی سه به دو و دو به یک
252,000 تومان