فیلتر دوره ها و محصولات نمایش 33 - 48 از 76 نتایج
دسته بندی دوره ها
رشته تحصیلی
پایه تحصیلی
پایه تحصیلی
260,000 تومان
260,000 تومان

آشنایی با مبانی پدافند غیر عامل کد 315

عمران-نظارت  (پایه 3 به 2),کسری نمرات 48 و 49 مرداد1400
260,000 تومان

مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان کد 311

عمران-نظارت  (پایه 3 به 2),کسری نمرات 48 و 49 مرداد1400
260,000 تومان
260,000 تومان
260,000 تومان

معماری زمینه گرا در بافت ها کد 115

معماری-نظارت و طراحی (پایه 2 به 1)
260,000 تومان

معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان کد 112

معماری-نظارت و طراحی (پایه 3 به 2) , کسری نمرات 48 و 49 مرداد1400
260,000 تومان

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان کد 113

معماری-نظارت و طراحی (پایه 3 به 2), کسری نمرات 48 و 49 مرداد1400
260,000 تومان

بکارگیری استانداردها مقررات ملی راهنمای طراحی در معماری کد111

معماری-نظارت و طراحی (پایه 3 به 2), کسری نمرات 48 و 49 مرداد1400
260,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست(HSE) کد 818

صلاحیت ارتقاء : عمران و معماری (اجرا) پایه ی( 3 به 2 )
315,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست(HSE) کد 822

صلاحیت ارتقاء : عمران و معماری (اجرا) پایه ی( 2 به 1 )
260,000 تومان

اجرای ساختمان های فولادی کد811

صلاحیت ارتقاء : عمران و معماری (اجرا) پایه ی( 3 به 2 ) و ( 2 به 1)
315,000 تومان

آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان کد 813

صلاحیت ارتقاء : عمران و معماری (اجرا) پایه ی( 3 به 2 ) و ( 2 به 1)
315,000 تومان

آشنایی با شرح وظایف مجری ضوابط حقوقی مرتبط کد 816

صلاحیت ارتقاء : عمران و معماری (اجرا) پایه ی( 3 به 2 )و ( 2 به 1)
315,000 تومان

دوره های ورود به حرفه اجرا (گروه اول 1401)

عمران و معماری - دوره های ورود به حرفه اجرا
1,000,000 تومان