اطلاعیه آزمون مجدد

بر اساس آزمون مد نظر خود در تاریخ و زمان اعلامی، دکمه آزمون مجدد را بزنید و وارد آزمون مجدد شوید.

توجه: فقط افرادی که هزینه آزمون را پرداخت کرده  و در دوره های شش ماهه دوم 1400 نظام مهندسی ساختمان شرکت کرده باشند می توانند در این آزمون های مجدد شرکت نمایند.

شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر : 33690891