دانشجویان محترم توجه فرمایید:
-فقط دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی هپکو در حال تحصیل می توانند در این پیش ثبت نام شرکت نمایند.
-زمان حرکت اردوی نمایشگاه کتاب تهران در روز جمعه، تاریخ 22 اردیبهشت می باشد.
-هزینه ثبت نام 100 هزار تومان و اولویت با دانشجویانی است که ثبت نام را تکمیل کرده و هزینه را پرداخت نمایند.
– ایاب و ذهاب و صبحانه برعهده مرکز آموزش هپکو است و ناهار به عهده مرکز آموزش علمی کاربردی هپکو نمی باشد.
-در صورت به حدنصاب نرسیدن افراد ثبت نامی، مبلغ پرداختی عودت می گردد.

*مهلت ثبت نام فقط تا پایان روز دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 می باشد.