تقویم دوره های نظام مهندسی ساختمان 1400

تقویم دوره های مکانیک(نظارت و طراحی) نیمه اول سال ۱۴۰۰   لینک ورود به کلاس ها و آزمون های آنلاین، از طریق اطلاعیه های آموزشی در... ادامه
تاریخ دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ نویسنده ایجاد شده توسط آموزش
تقویم دوره های برق (نظارت و طراحی) نیمه اول سال ۱۴۰۰   لینک ورود به کلاس ها و آزمون های آنلاین، از طریق اطلاعیه های آموزشی در قسمت... ادامه
تاریخ شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ نویسنده ایجاد شده توسط آموزش
تقویم دوره های ایمنی (HSE) نیمه اول سال ۱۴۰۰  لینک ورود به کلاس ها و آزمون های آنلاین، از طریق اطلاعیه های آموزشی در قسمت اطلاعیه... ادامه
تاریخ شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ نویسنده ایجاد شده توسط آموزش