نمایش 1–20 از 72 نتیجه

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها (کد 413)

حضوری
مکانیک نظارت و طراحی (پایه سه به دو)
290,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد 7-811

ظرفیت کامل
HSE جهت تمدید و ورود به حرفه اجرا (عمران و معماری)
140,000 تومان

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها (کد 413)

مکانیک نظارت و طراحی (پایه سه به دو)
260,000 تومان

گاز 2 پوندی (کد 423)

مکانیک طراحی (پایه یک اصلی )
495,000 تومان

دوره های ورود به حرفه اجرا (گروه چهارم1401)

ظرفیت کامل
عمران و معماری - دوره های ورود به حرفه اجرا
1,000,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد 7-811

ظرفیت کامل
HSE جهت تمدید و ورود به حرفه اجرا (عمران و معماری)
140,000 تومان

دوره های ورود به حرفه اجرا (گروه سوم1401)

ظرفیت کامل
عمران و معماری - دوره های ورود به حرفه اجرا
1,000,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد 7-811

ظرفیت کامل
HSE جهت تمدید و ورود به حرفه اجرا (عمران و معماری)
140,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد 7-811

ظرفیت کامل
HSE جهت تمدید و ورود به حرفه اجرا (عمران و معماری)
140,000 تومان

دوره های ورود به حرفه اجرا (گروه دوم1401)

به اتمام رسیده است!
عمران و معماری - دوره های ورود به حرفه اجرا
1,000,000 تومان
260,000 تومان
315,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد 7-811

HSE جهت تمدید و ورود به حرفه اجرا (عمران و معماری)
140,000 تومان
260,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد 7-811

ایمنی جهت تمدید و ورود به حرفه اجرا
140,000 تومان

دوره هایی که به اتمام رسیده و دیگر امکان ثبت نام ندارند.