مشاهده همه 3 نتیجه

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد 7-811

جدید
HSE جهت تمدید و ورود به حرفه اجرا (عمران و معماری)
140,000 تومان

دوره های ورود به حرفه اجرا (گروه چهارم1401)

ظرفیت کامل
عمران و معماری - دوره های ورود به حرفه اجرا
1,000,000 تومان

دوره های ورود به حرفه اجرا (گروه سوم1401)

ظرفیت کامل
عمران و معماری - دوره های ورود به حرفه اجرا
1,000,000 تومان