آگـهی دعـوت بـه همـکاری

شرکت هپــکو اراک با هدف ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کار، در نظر دارد بر اساس ضوابط، مقررات و آئین نامه های استخدامی شرکت، از بین متقاضیان واجد شرایط به شرح زیر، نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در آزمونهای کتبی، تخصصی، عملی، مصاحبه های روانشناختی وگذراندن معاینات پزشکی از طریق انعقاد قرارداد و به صورت مدت معین تأمین نماید.

شرایط عمومی و اختصاصی:
تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، تدین به یکی از ادیان رسمی کشور و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، عدم سوء پیشینه در محاکم قضایی، داشتن کارت پایان خدمت یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی، دارای حداکثر سن 32 سال در زمان درج این آگهی، دارا بودن معدل 16 به بالا، حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط، تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی جهت انجام شغل محوله طبق تأیید پزشک معتمد، عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی و غیردولتی، ساکن و بومی استان مرکزی.
زمان ثبت نام : از 1401/07/30 الی 1401/08/06
نحوه ثبت نام: از طریق مراجعه به سایت : https://www.hepco-uast.ac.ir

تذکرات مهم :


  • در صورتی ثبت نام متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد مورد قبول می گردد که مقطع کارشناسی ایشان مرتبط با رشته های ذکر شده در جدول زیر باشد.
  • در صورتی ثبت نام متقاضیان مقطع کارشناسی ناپیوسته مورد قبول می گردد که مقطع کاردانی ایشان مرتبط با رشته های ذکر شده در جدول زیر باشد.
  • ثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت معرفی شده می باشد و در این مرحله مدارک مورد نیاز بارگزاری می گردد.
  • به واجدین شرایط در فرایند ثبت نام، زمان و محل آزمون از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.
  • جهت ثبت نام با توجه به نوع مدرک، رشته تحصیلی، جنسیت و واحد، اقدام فرمایید :