ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 3818
    انصراف از دوره مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان کد 311
    بسته شده

    پاسخ ها