ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 3832
    روش انصراف از دوره و بازگشت هزینه مربوطه
    بسته شده