ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 4288
    وارد شدن در کلاس hse
    بسته شده