توجه: به اطلاع شرکت کنندگان در ثبت نام استخدامي شرکت هپکو اراک می رساند که به زودی بعد از بررسی اطلاعات ثبت نامی ها، از طريق پيامک، جهت تاريخ آزمون به آنها اطلاع داده خواهد شد. با تشکر