شرایط عمومی و اختصاصی:

تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، تدین به یکی از ادیان رسمی کشور و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، عدم سوء پیشینه در محاکم قضایی، داشتن کارت پایان خدمت یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی، حداکثر سن 35 سال در زمان درج این آگهی، دارای مدرک دیپلم یا فوق دیپلم، دارا بودن تجربه کاری مرتبط، تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی جهت انجام شغل محوله طبق تأیید پزشک معتمد، عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی و غیردولتی، ساکن و بومی استان مرکزی.
زمان ثبت نام : از 1401/02/14 الی 1402/02/18
نحوه ثبت نام: از طریق مراجعه به سایت : https://www.hepco-uast.ac.ir

تذکرات مهم :


– حداکثر سن 35 سال و آقا

– دارای مدرک دیپلم یا فوق دیپلم

– دارا بودن سوابق و تجربه کاری مرتبط

– ثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت معرفی شده می باشد و در این مرحله مدارک مورد نیاز بارگزاری می گردد.

– به واجدین شرایط در فرایند ثبت نام، زمان و محل آزمون تخصصی و عملی از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

  • در صورت دارا بودن شرایط مندرج در دعوت به همکاری، فرم درخواست را تکمیل و ارسال فرمایید.