نمایش 1–20 از 78 نتیجه

اصول ایمنی کارگاهHSE

تاریخ برگزاری:

11 الی 12 مرداد 1402
350,000 تومان

اصول و مفاهیم کالیبراسیون عمومی

تاریخ برگزاری:

25 الی 26 مرداد ماه 1402
350,000 تومان

موتور دیزل و سوخت رسانی

8 الی 10 شهریور1402

2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

برق عمومی ماشین آلات

10الی 12 مردادماه 1402

2,500,000 تومان

هیدرولیک عمومی ماشین آلات

14 الی 16 تیرماه1402

2,500,000 تومان

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها (کد 413)

حضوری
مکانیک نظارت و طراحی (پایه سه به دو)
290,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد 7-811

ظرفیت کامل
HSE جهت تمدید و ورود به حرفه اجرا (عمران و معماری)
140,000 تومان

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها (کد 413)

مکانیک نظارت و طراحی (پایه سه به دو)
260,000 تومان

گاز 2 پوندی (کد 423)

مکانیک طراحی (پایه یک اصلی )
495,000 تومان

دوره های ورود به حرفه اجرا (گروه چهارم1401)

ظرفیت کامل
عمران و معماری - دوره های ورود به حرفه اجرا
1,000,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد 7-811

ظرفیت کامل
HSE جهت تمدید و ورود به حرفه اجرا (عمران و معماری)
140,000 تومان

دوره های ورود به حرفه اجرا (گروه سوم1401)

ظرفیت کامل
عمران و معماری - دوره های ورود به حرفه اجرا
1,000,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد 7-811

ظرفیت کامل
HSE جهت تمدید و ورود به حرفه اجرا (عمران و معماری)
140,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد 7-811

ظرفیت کامل
HSE جهت تمدید و ورود به حرفه اجرا (عمران و معماری)
140,000 تومان

دوره های ورود به حرفه اجرا (گروه دوم1401)

به اتمام رسیده است!
عمران و معماری - دوره های ورود به حرفه اجرا
1,000,000 تومان
260,000 تومان
315,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد 7-811

HSE جهت تمدید و ورود به حرفه اجرا (عمران و معماری)
140,000 تومان