نمایش 1–20 از 57 نتیجه

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد 7-811

ایمنی جهت تمدید و ورود به حرفه اجرا
140,000 تومان

ساختمان های هوشمند2 (کد 515)

برق - نظارت و طراحی (2 به 1)
260,000 تومان

ساختمان های هوشمند1 (کد 514)

برق- نظارت و طراحی (3به 2)-(کسری نمرات 48-49 آزمون مرداد 1400)
260,000 تومان

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه کد 817

صلاحیت ارتقاء : عمران و معماری (اجرا) پایه ی( 3 به 2 ) و ( 2 به 1)
315,000 تومان

اجرای ساختمان های بتنی کد 812

صلاحیت ارتقاء : عمران و معماری (اجرا) پایه ی( 3 به 2 ) و ( 2 به 1)
315,000 تومان

روش های ساخت،فناوری نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی کد 814

صلاحیت ارتقاء : عمران و معماری (اجرا) پایه ی( 3 به 2 ) و ( 2 به 1)
315,000 تومان

آشنایی با روش های گود برداری و اجرای سازه های نگهبان کد 813 (گروه دوم)

صلاحیت ارتقاء : عمران و معماری (اجرا) پایه ی( 3 به 2 ) و ( 2 به 1)
315,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد 7-811

ایمنی جهت تمدید و ورود به حرفه اجرا
140,000 تومان

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها (مبحث 17)

مختص مجریان لوله کشی گاز ساختمان ها
260,000 تومان

نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری کد 815

صلاحیت ارتقاء : عمران و معماری (اجرا) پایه ی( 3 به 2 ) و ( 2 به 1)
315,000 تومان

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد 7-811

ایمنی جهت تمدید و ورود به حرفه اجرا
140,000 تومان
260,000 تومان
260,000 تومان
260,000 تومان

آشنایی با مبانی پدافند غیر عامل کد 315

عمران-نظارت  (پایه 3 به 2),کسری نمرات 48 و 49 مرداد1400
260,000 تومان

مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان کد 311

عمران-نظارت  (پایه 3 به 2),کسری نمرات 48 و 49 مرداد1400
260,000 تومان
260,000 تومان
260,000 تومان

معماری زمینه گرا در بافت ها کد 115

معماری-نظارت و طراحی (پایه 2 به 1)
260,000 تومان